Scavenger

Har du problemer med farge og humus?

Scavenger er et adsorpsjonsfilter og blir brukt til å fjerne oppløste organiske materialer (humus/farge). Filteret inneholder en purolite-resin med en spesiell mikroporøs struktur som fanger opp det organiske. Filteret kjører en regenerering (tilbakespyling) og ved hjelp av saltlake (brine) skylles de organiske stoffene ut av porene og til avløpet.

Filteret blir levert med èn tank for resin og èn tank for salt. Størrelsen blir beregnet ut i fra forbruk av vann. Les videre om hvordan du kan ta ta vannprøve og pris på vannprøve.

Scavenger