Produkter

Produkter  » VANNBEHANDLING  » Hvordan går jeg frem ?

Vannbehandling kan være et komplekst fagområde om en ikke har noe bakgrunnskunnskap fra tidligere. Vi i Filtra har gjennom flere år opparbeidet oss god kunnskap i samarbeid med vår erfarne leverandør innen vannbehandling.

Det er viktig er at vi mottar en vannanalyse fra deg, og vi tar da utgangspunkt i denne når vi setter opp en løsning. Da det finnes utallige forskjellige produkt, vil vi i Filtra gjerne få muligheten til å sette opp en best mulig løsning for deg og ditt vann i samarbeid med leverandør, så vannanalysen blir også sendt dit. Det er svært viktig for oss at vi sikrer at du får en tilpasset løsning, både fordi vi vil at du skal bli fornøyd og at vi tar jobben vår med rent vann på alvor. På denne måten vil du få garanti fra oss på at filteret fjerner det som skal fjernes fra drikkevannet.  

Vi har en fast liste over parametere som er viktig å vite uansett hva du tenker er problemet. Parameterne kan gi oss et helhetlig bilde av hva som er problemet, samt hva vi må ta hensyn til av innholdet av stoffer i vannet.

I samarbeid med SINTEF NORLAB i Molde har vi satt opp en «Filtra testpakke» over hva vi anbefaler deg å teste for at vi skal tilby riktig produkt:

 • pH
 • Turbiditet
 • Fargetall
 • Jern
 • Mangan
 • Hardhet (ᵒdH)
 • COD
 • Koliforme bakterier (inkl. e-coli)

Har du lukt av «råtne egg» vil det si at det er H2S tilstede, da anbefaler vi også å måle dette.

Velger du «Filtra testpakke» så får du samtidig vår rabatt hos SINTEF.  Total pris kr 1380,- eks mva (veil. pris kr 2300,-).

 

Prøvetaking

 • Alle prøver som tas må være fra samme tappepunkt.
 • Prøveglass kan skaffes hos Sintef eller hos Filtra. Eventuelt bruk en steril beholder.
 • Prøver kan leveres hos ditt lokale Sintef Norlab laboratorie.

Du laster ned utfyllingsskjema her og noterer at du/dere er i samarbeid med Filtra. Vi mottar deretter prøveresultatet av deg på post@filtra.no.  

I tillegg til vannanalysen trenger vi å beregne kapasitet på filterløsningen. Vi trenger derfor å vite:

 • Forbruk av vann; liter pr time og hvor mange som bor i samme husstand.
 • Hvor mange husstander

Vi ønsker deg lykke til og ser frem til et godt samarbeid.