Rent og godt drikkevann på arbeidsplassen

Drikkevannskjøler på arbeidsplassen er med på å ivareta de ansattes behov for rent og godt drikkevann.  En god drikkevannskjøler skal ikke bare sørge for kaldt og godt vann, den skal også vare i mange år. Våre vannkjølere imøtekommer alle krav til hygiene og vannkvalitet. Felles for alle vannkjølerne er deres elegante og kompakte design.   […]

Verdens vanndag 22.mars

  Rent drikkevann er ingen selvfølge. Økt kunnskap om denne ressursen er stadig viktigere. Med fokus på kunnskap og fremtid ønsker vi å markere denne dagen. Vårt miljøengasjement!   Verdens vanndag eller vannets dag er en FN-dag som blir markert hvert år den 22 mars. Formålet med denne dagen er å sette fokus på tilgangen […]