Rensing av brønnvann – sikkert og rent drikkevann

Brønnvann er en verdifull ressurs som gir millioner av mennesker tilgang til ferskt og naturlig drikkevann. Selv om brønnvann ofte er rent og klart når det hentes fra bakken, er det viktig å undersøke om brønnvannet for forurensinger og mikroorganismer som kan utgjøre en helsefare.Derfor anbefaler vi at man alltid foretar jevnlige vannprøver av drikkevannetfra […]

Har du dårlig vannkvalitet eller problemer med drikkevannet ditt?

Har du dårlig vannkvalitet eller dårlig drikkevann? Opplever du lukt og forurensning i vannet? Vi i Filtra AS har bred erfaring med vannbehandling og rensing av vann. Vi tar jobben vår om rent vann på alvor! Rensing av drikkevann blir stadig viktigere. Til tross for at de fleste nordmenn har godt drikkevann, er det langt […]

Rent og godt drikkevann på arbeidsplassen

Drikkevannskjøler på arbeidsplassen er med på å ivareta de ansattes behov for rent og godt drikkevann.  En god drikkevannskjøler skal ikke bare sørge for kaldt og godt vann, den skal også vare i mange år. Våre vannkjølere imøtekommer alle krav til hygiene og vannkvalitet. Felles for alle vannkjølerne er deres elegante og kompakte design.   […]

Verdens vanndag 22.mars

  Rent drikkevann er ingen selvfølge. Økt kunnskap om denne ressursen er stadig viktigere. Med fokus på kunnskap og fremtid ønsker vi å markere denne dagen. Vårt miljøengasjement!   Verdens vanndag eller vannets dag er en FN-dag som blir markert hvert år den 22 mars. Formålet med denne dagen er å sette fokus på tilgangen […]