Ventilasjonsfilter vi leverer

Ventilasjonsfilter vi kan levere

Filtra leverer ren luft til både bolig og industribygg. Vi fører ventilasjonsfilter til både tørre og fuktige miljøer, til privat, industri og det offentlige rom.

 

Posefilter

Posefilterer beregnet til luftfiltrering i ventilasjonsanlegg for både industri, maritim og offentlige bygg som skoler, kontorbygg osv.

Nanowave Syntet - har en spesiell "bølgestruktur" i filteret som øker filterets lagringskapasitet med over det dobbelte, har lav trykkfall og lavt energiforbruk opp mot A++.

Glassfiber filter - har en beskyttelses-duk, som gjør at fiberslipp fra selve glassfiberduken reduseres betraktelig om man unngår at partikler kommer inn i veksleren og videre inn i kanalsystemene.

Boligfilter

Vi leverer panelfilter og pleafilter til alle typer boligaggregater både som kit/sett eller som enkeltstående posefilter eller panel/kasettfilter.
Vi kan også levere boligfilter med aktivt kull som fjerner lukt.Kompaktfilter

Kompaktfilter benyttes i større anlegg som for eksempel som et tilluftsfilter. Den filtrerer da luften som kommer inn i bygningen. Filteret har høyt filterareal, lavt trykkfall, og energiklasse A+. Filteret leveres med plast rammer og er klassifisert i ePM1 60% (tidl. F7).


Hepafilter

Hepafilter benyttes først og fremst der kravene til effekt på opptak av støv er meget stort, eksempelvis laboratorier, sykehus osv.


NanoWave - som inaktiverer virus

Vår leverandør kan levere ventilasjonsfilter (posefilter) som inaktiverer virus. Ved bruk av plasmateknologi inaktiveres mer enn 99% av virus som for eksempel Covid, SARS- og vanlig influensavirus.

Dette posefilteret reduserer også risikoen for overføring og reduksjon via resirkulasjon av luften. Posefilteret klassifiseres i energiklasse A+, og har samme levetid som våre standard filter.