UV desinfeksjon

UV desinfisering av vann

UV desinfisering av vann er en av de enkleste og sikreste metodene for å ufarliggjøre bakterier og parasitter i vann. Filtra har godkjenninger fra Norsk Folkehelseinstitutt og Veterinærinstituttet på våre UV-anlegg fra SITA. Sikker vannkvalitet er et næringsmiddelkrav. Vi har et stort utvalg av typegodkjente UV-anlegg for drikkevann og akvakultur. 


UV anlegg leveres i alle størrelser

UV-anlegg kan leveres i alle størrelser. SITA sine UV’er er anerkjent for funksjonell design og høy kvalitet. Vi tilpasser for alle behov. En rekke tilleggsfunksjoner kan bygges inn. Effektregulering/lamperegulering benyttes for å tilpasse lampestyrken slik at dosen er sikker ut fra en kalkulasjon mellom flow og vanntransmisjon.   

Kapasitet bestemmes av vanngjennomstrømning og transmisjon, det vil si vannets evne til å bli bestrålt. Størrelse på anlegget, lampestyrke og flow blir tilpasset bruksområdet.