Vannprøve – analyse

Trenger du analyse av ditt drikkevann?

 

I samarbeid med SINTEF NORLAB i Molde har vi utformet en vannanalysepakke over hva vi anbefaler deg å teste for at vi skal kunne tilby deg riktig produkt på vannbehandling.

Fastpris på vannanalysepakken på et «sett» av parameter er kr. 1350, eks. mva. Oppgi referanse «Filtrapris». Trenger du prøveflasker hjelper vi deg gjerne. Bestillingsskjema Vannprøve.

Kryss av for følgende parameter:

  • pH
  • Turbiditet
  • Fargetall
  • Jern
  • Mangan
  • COD
  • Hardhet (ᵒdH)
  • *Koliforme bakterier (inkl. e-coli) 

 

Denne sendes: Sintef Norlab AS, avd. Molde, Eikremsvingen 4, 6422 Molde. Analyserapport sendes til deg når prøven er ferdig analysert. Send den gjerne til oss på post@filtra.no

Våre rådgivere deg med løsninger for ditt drikkevann. Ring oss på 70 27 36 80 så hjelper vi deg.