Vannprøve – analyse

Trenger du analyse av ditt drikkevann ?

Har du dårlig vannkvalitet eller dårlig drikkevann  ? Opplever du lukt og forurensing i vannet eller er vannet misfarget ? 

 

Fast pris på vannanalysepakker

samarbeid med NEMKO NORLAB i Molde har vi utformet to vannanalysepakker over hva vi anbefaler deg å teste for at vi skal kunne tilby deg riktig produkt på vannbehandling.

Du får fast pris på vannanalysepakkene fra kr. 1838,- ink.moms. I pakkene inngår et «sett» av parameter over hva vi anbefaler deg å teste. Oppgi referanse «Filtrapris»

Bestillingsskjema vannprøve 2024

 

Kryss av for følgende parameter for kartlegging av ditt vann

For å kunne kartlegge problemet med ditt vann, krysser du av for følgende parameter:

  • pH
  • Turbiditet
  • Fargetall
  • Jern
  • Konduktivitet
  • Mangan
  • COD
  • Hardhet (ᵒdH)
  • *Koliforme bakterier (inkl. e-coli) – dette er en egen pakke «filtrapakke/m bakt». og har en pakkepris på         kr 1996,- ink moms. 


NB:
Dersom du skal sende inn prøve for koliforme bakterier må dette sendes med ekspress over natt, siden laboratoriet må ha prøvene innen 12 timer. Vi har spesielle prøvekit for dette, der du får med flasker samt kjøleelementer. 

 

Hvor skal du sende vannprøven?

Vannprøven sender du selv til Nemko Norlab AS, avd. Molde, Eikremsvingen 4, 6422 Molde. Analyserapport vil da bli sendt til deg når prøven er ferdig analysert. Send den deretter til oss på post@filtra.no, så hjelper vi deg med hva du bør gjøre videre!

Våre rådgivere hjelper deg med løsninger for ditt drikkevann.

Ring oss på 70 27 36 80, så hjelper vi deg med løsninger for rent drikkevann!