Vannprøve – analyse

Trenger du analyse av ditt drikkevann ?

Har du dårlig vannkvalitet eller dårlig drikkevann  ? Opplever du lukt og forurensing i vannet eller er vannet misfarget ? 

 

Fast pris på vannanalysepakke

samarbeid med SINTEF NORLAB i Molde har vi utformet en vannanalysepakke over hva vi anbefaler deg å teste for at vi skal kunne tilby deg riktig produkt på vannbehandling.

Du får fast pris på vannanalysepakken til kr. 1350,- eks.moms. I pakken inngår et «sett» av parameter over hva vi anbefaler deg å teste. Oppgi referanse «Filtrapris». Trenger du prøveflasker hjelper vi deg gjerne.

Bestillingsskjema Vannprøve

 

Kryss av for følgende parameter for kartlegging av ditt vann

  For å kunne kartlegge problemet med ditt vann, krysser du av for følgende parameter:

  • pH
  • Turbiditet
  • Fargetall
  • Jern
  • Mangan
  • COD
  • Hardhet (ᵒdH)
  • *Koliforme bakterier (inkl. e-coli)

 

Hvor sendes vannprøven ?

Vannprøven sendes til Sintef Norlab AS, avd. Molde, Eikremsvingen 4, 6422 Molde. Analyserapport sendes til deg når prøven er ferdig analysert. Send den til oss på post@filtra.no, så hjelper deg!

Våre rådgivere hjelper deg med løsninger for ditt drikkevann. 

Ring oss på 70 27 36 80, så hjelper vi deg med løsninger for rent drikkevann!