Rensing av brønnvann – sikkert og rent drikkevann

Drikkevann,Nyheter

Rensing av brønnvann – sikkert og rent drikkevann

Brønnvann er en verdifull ressurs som gir millioner av mennesker tilgang til ferskt og naturlig drikkevann. Selv om brønnvann ofte er rent og klart når det hentes fra bakken, er det viktig å undersøke om brønnvannet for forurensinger og mikroorganismer som kan utgjøre en helsefare.
Derfor anbefaler vi at man alltid foretar jevnlige vannprøver av drikkevannet
fra brønnvann – les mer om vannanalyse her.

Vannbehandling av brønnvann er en nødvendig prosess for å sikre at vannet er trygt for bruk. I denne artikkelen vil vi forklare nærmere betydningen av vannbehandling for brønnvann og de ulike metodene vi bruker for rensing av vann. 


Hvorfor er vannbehandling for brønnvann viktig?

Vannkvalitet i brønnvann kan variere avhengig av flere faktorer, inkludert geologiske forhold, nedbørsmønstre, og menneskelig aktivitet i området. Uansett kilden til brønnvann, kan den bli utsatt for en rekke forurensninger som kan påvirke helsen til de som drikker det. Her er noen
av hovedgrunnene til hvorfor vannbehandling av brønnvann er viktig:

1.      Fjerning av mikroorganismer:
Brønnvann kan inneholde bakterier, virus og protozoer som kan forårsake sykdom.
Vannbehandling fjerner disse mikroorganismene for å hindre vannbårne sykdommer.

2.      Reduksjon av partikler:
Brønnvann kan inneholde partikler som leire, sand eller rust fra brønnen eller rørsystemet.
Vannbehandling filtrerer ut disse partiklene slik at vannet blir klarere og
smaker bedre.

3.      Kontroll av kjemiske forurensninger:
Brønnvann kan også inneholde kjemiske forurensninger som jern, mangan og radon.
Vannbehandling kan bidra til å redusere nivåene av disse stoffene til godkjent nivå.

4.      Kontroll av lukt og smak:
Noen brønnvann kan ha en uønsket lukt eller smak på grunn av naturlige forurensninger eller bakteriell aktivitet. Vannrensingsanlegg kan forbedre dette. 


Vannrensemetoder for brønnvann:

Det er flere metoder for vannbehandling som kan brukes for å bedre kvaliteten på drikkevann fra brønn. Noen av de vanligste metodene er som følger:


1.      Filtrering: Mekanisk filtrering bruker materialer som sand, grus eller kull for å fjerne partikler fra vannet. Dette bidrar til å forbedre klarheten og reduserer partikkelinnholdet.

2.      Desinfeksjon: Klor, ozon eller UV-lys kan brukes til å drepe mikroorganismer i vannet og forhindrer vannbårne sykdommer.

3.      Aktivt kull: Aktivt kull kan absorbere kjemiske forurensninger og forbedre smaken og lukt av vannet.

4.      Ionbytting/Avherding: Kalkholdig vann er stadig vekk et økende problem for vannrør, oppvaskmaskiner, varmtvannsberedere og vaskemaskiner. En mykgjører (softener) er det vanligste verktøyet som brukes til fjerning av kalsium- og magnesiumioner, også kjent som
hardt vann. Prosessen med ionbytte-teknologien er at vannet blir ført gjennom et filter som inneholder ionbytte-resin som tiltrekker seg kalsium – og magnesiumionene og erstatter dem med salt. Når rensingen er mettet med kalk, starter regenereringssekvensen på softeneren. Selve utskyllingen av kalsium og magnesium skjer under tilbake-spyling. 


Rensing av brønnvann er viktig for sikkerhet og helse

Vannbehandling av brønnvann er en viktig investering for å sikre at drikkevannet er rent, klart og sikkert. Det gir også fordelen av forbedret smak og lukt, og det bidrar til å forlenge levetiden til rør og vannbårne apparater ved å redusere avleiringen. Enten du eier en brønn eller er koblet til et kommunalt vannsystem, er vannbehandling et skritt mot å sikre helsen og velværet for deg og dine kjære.


Vi i Filtra har flere års erfaring med rensing av drikkevann! Ta kontakt med en av våre rådgivere her, og de hjelper deg med hvilke løsninger som passer best for deg basert på dine utfordringer med drikkevannet. 

Dele denne :

Ikke nøl med å kontakte oss

​Ta gjerne kontakt på 70 27 36 80 eller på post@filtra.no, slik at vi kan gi deg et forslag til løsning eller et konkurransedyktig tilbud på de produkter som er av interesse.