Verdens vanndag 22.mars

Nyheter

Verdens vanndag 22.mars

 

Rent drikkevann er ingen selvfølge. Økt kunnskap om denne ressursen er stadig viktigere.

Med fokus på kunnskap og fremtid ønsker vi å markere denne dagen. Vårt miljøengasjement!

 

Verdens vanndag eller vannets dag er en FN-dag som blir markert hvert år den 22 mars. Formålet med denne dagen er å sette fokus på tilgangen til rent og trygt drikkevann, og i hvor stor grad rent vann påvirker et menneske sitt liv.

Visste du at 72% av jordens overflate er dekket med vann og at vi i Norge alene, har ferskvannsressurser på over 377 milliarder kubikkmeter? Dette tilsvarer at vi kunne ha forsynt hele verdens befolkning med 150 liter per dag. (kilde: norskvann.no)

Ett av FN sine bærekrafts mål er at alle skal ha tilgang til vann uten forurensing, vannkilden skal være tilgjengelig når man trenger det og i nærheten av der man bor. 2,2 milliarder mennesker i verden i dag har ikke denne tilgangen, det vil si at det går mye tid, krefter og ressurser på å skaffe rent og trygt vann. (Kilde: SDG report)

 

 

Vi støtter UNICEF sitt arbeid for rent drikkevann

Vår bedriftsfilosofi er REN LUFT OG RENT VANN – vårt miljøengasjement! Med fokus på kunnskap og fremtid har vi ansatte i Filtra i dag valgt å donere til UNICEF slik at barn skal få rett på rent drikkevann – vi oppfordrer alle våre kunder og leverandører til å gjøre det samme.

Les mer om UNFICE sitt arbeid her

 

 

Du kan legge igjen en enkel donasjon her!

 

Bilde: UNICEF

Dele denne :

Ikke nøl med å kontakte oss

​Ta gjerne kontakt på 70 27 36 80 eller på post@filtra.no, slik at vi kan gi deg et forslag til løsning eller et konkurransedyktig tilbud på de produkter som er av interesse.