SMP serien

SITA MEDIUM PRESSURE-system kan behandle store mengder vann med et beskjedent antall lamper. Dette takket være den høye effekten som utløses ved bruk av mediumtrykkslamper. Mediumtrykks UV-lamper har en multispectrum bølgelengde noe som gjør at SITA SMP-enheten kan bryte kjemiske bindinger og dermed har god effekt på reduksjon av uønskede kjemikalier i vann. Denne fotolyseprosessen er mye brukt i bassenger (reduksjon av kombinert klor) og prosessvann (deklorisering, deozonering, TOC-reduksjon). Dette UV-systemet er også nyttig i bruk for etterbehandling av avløpsvann. Kompakt design og få lamper gjør UV-enheten er lett å installere og vedlikeholde. 

VANNGJENNOMSTRØMNING: Fra 25 til 2.000 m3/h

LAMPS:  UV medium-trykkslamper. Livstid: 6000 -10000 timer

UV REAKTOR MATERIALE: Int/ekst. polert rustfritt stål AISI 316L

UV DOSE: > 600 – 800 J/m²

MAKS TRYKK: 9 bar

VANNKVALITET: UV transmisjon 60 – 99% (1cm)

Eksempel på innstallasjoner