Vannbehandling

Filtra har mange års erfaring innen vannbehandling og tilbyr vannbehandling til alle formål.

Drikkevann som kommer fra godkjente vannverk og kommersielle tilbydere er underlagt krav i henhold til drikkevannsforskriften om hygieniske barrierer. Vannet kan likevel ha egenskaper som gjør at vannet bør behandles. Drikkevann fra private brønner er i underlagt samme krav som offentlige og kommersielle vannverk. Du bør ta prøver for å sikre på kvaliteten på vannet er tilstrekkelig. Dette gjelder bakteriologisk, organisk eller mineralsk innhold.

Hva er vannbehandling

Vannrensing er en fysisk-kjemisk prosess som består i å fjerne forurensninger fra råvann som er egnet for husholdnings normaltbruk eller industriell bruk. Vi kan tilby løsninger som dekker behovet for godt og drikkevann for alle.

 Vårt mål er å kunne gi deg den beste løsningen for ditt vann.