Ionbytte

Kalkholdig vann er stadig vekk et økende problem for vannrør, oppvaskmaskiner, varmtvannsberedere og vaskemaskiner. En mykgjører (softener) er det vanligste verktøyet som brukes til fjerning av kalsium- og magnesiumioner, også kjent som hardt vann.

Prosessen med ionbytte-teknologien er at vannet blir ført gjennom et filter som inneholder ionebytte-resin som tiltrekker seg kalsium – og magnesiumionene og erstatter dem med salt. Når resinen er mettet med kalk, starter regenereringssekvensen på softeneren. Selve utskyllingen av kalsium og magnesium skjer under tilbakespyling. Vi leverer softnere i kabinett (Flamingo/Swan), Duobloc og duplex. 

Ionbytte-teknologien blir også brukt i forbindelse med fjerning av jern, mangan, H2S, kalk, korrigering av pH og farge, men da med filtermediet Crystal Right. 

Les mer om Chrystal Right her.