Den internasjonale verdenshavdagen 8 juni «World Oceans day»

Et av Filtra sine bærekraftsmål bygger på FNs bærekraftsmål nr 14 «Livet i havet – Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling». Vi ønsker å være med på å bidra med kunnskap og fokus på bærekraftsmålene som er satt for næringslivet. Den internasjonale dagen for verdens hav […]