Den internasjonale verdenshavdagen 8 juni «World Oceans day»

Nyheter

Den internasjonale verdenshavdagen 8 juni «World Oceans day»

Et av Filtra sine bærekraftsmål bygger på FNs bærekraftsmål nr 14 «Livet i havet – Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling». Vi ønsker å være med på å bidra med kunnskap og fokus på bærekraftsmålene som er satt for næringslivet. Den internasjonale dagen for verdens hav markeres hvert år 8 juni for å øke bevisstheten om hvilke utfordringer som truer livet i havet, og intensivere bærekraftig forvaltning av havområdene.  

FNs tiår for havforskning

I 2021 startet FN og UNESCO en tiårsplan for å styrke internasjonalt samarbeid om forskning og innovasjon for å forbedre situasjonen i havet.

Denne inneholder følgende målsettinger

1.      Et rent hav der forurensningskilder identifiseres og fjernes

2.      Et sunt og motstandsdyktig hav hvor marine økosystemer blir forstått, beskyttet, restaurert og riktig forvaltet.

3.      Et produktivt hav som støtter bærekraftig matforsyning og en bærekraftig havøkonomi.

4.      Et forutsigbart hav hvor samfunnet har god kunnskap om havet og dets behov, og kan beskytte mot havrelaterte farer.

5.      Et tilgjengelig hav med åpen og rettferdig tilgang til data, informasjon, teknologi og innovasjon.

 

6.      Et inspirerende og engasjerende hav hvor samfunnet forstår og anerkjenner havets rolle i menneskers velferd og bærekraftig utvikling. 

Filtra sitt motto er ren luft og rent vann – vårt miljøengasjement! Derfor ønsker vi å sette
fokus på denne dagen, ved at vi videreformidler dette viktige bærekraftsmålet.

 

Kilder: 

www.fn.no  

Dele denne :

Ikke nøl med å kontakte oss

​Ta gjerne kontakt på 70 27 36 80 eller på post@filtra.no, slik at vi kan gi deg et forslag til løsning eller et konkurransedyktig tilbud på de produkter som er av interesse.