Juraperle/Aqua-Dol

Filtra leverer to typer filtermasse som stabiliserer og hever pH. Juraperle er et media laget av kalsiumkarbonat, tilsetter du dette i vannet vil pH og hardheten øke til maks pH 7,2 (maks 3dH). Etter dette vil ikke mediet klare å løse seg opp i vannet. Juraperle er et forbruksmedia og må derfor etterfylles ca hver 6 måned, avhengig av forbruk av vann.

Aqua-Dol er et media som består av både kalsiumkarbonat og magnesiumoksyd. Når vannet kommer i kontakt med mediet, vil det oppløses og øke pH. Vær obs på at i motsetning til Juraperle som oppnår «likevekt» på pH 7,2, vil pH øke kontinuerlig når vannet står stille i filteret og pH kan dermed komme opp i 10-11. I likhet med Juraperle må Aqua-Dol også etterfylles.

Filtra vil komme med en anbefaling om hva som er best å bruke ut i fra behov.