Mobicon

Hva er mobicon

Mobicon er et aktivt kullfilter, spesielt utviklet for behandling og rensing av vann og væsker. Bruksområder er industrielle formål innen vannrensing og rensing av kjemikalier, mat og drikkevann. Dette filteret adsorberer/tar opp uønsket innhold. Mobicon brukes blant annet på bygg- og anleggsplasser i forbindelse med rensing av grunnvann og fjerning av miljøfarlige stoffer. Det er knyttet svært strenge krav til rensing av grunnvann. Filteret fjerner tungmetaller og misfarging/humus. Et annet område hvor dette er mye brukt er i fiskeindustrien. Ved hjelp av et slikt filter vil en kunne fjerne dioksiner fra fiskeoljen. Dioksin er en miljøgift og er svært skadelig. Utslipp av dioksiner er et betydelig miljøproblem i Norge. 

Vi kan levere to ulike størrelser, forskjellen ligger i maksimalt trykk (bar), hydraulisk flow og dimensjoner.  

Filteret kan leies på månedsbasis og er en svært god løsning med tanke på at filteret kan brukes overalt, har rask og enkel plassinstallasjon uten investeringskostnader. Leieordningen sparer bruker fra å måtte kjøpe filteret og kan leveres tilbake etter at prosjektet er avsluttet.

Mobicon leveres komplett (fylt med kull) og rammen gjør at filteret er meget plasseringsvennlig. Hele enheten skiftes når kullet er mettet. Den brukte beholderen returneres til leverandør som tømmer og håndterer den brukte filtermassen. Kullet regenereres og brukes på nytt. Regenerert kull kan kjøpes tilbake for sterkt redusert pris på leveranse nummer to. Dette er til fordel både for deg som kunde og for miljøet vårt.

Les mer om aktivt kull her.

Mobicon