Ventilasjonsfilter til kontorlandskap

Ventilasjonsfilter

Ventilasjonsfilter til kontorlandskap

I dag tilbringer vi store deler av dagen på kontoret. Med stadig fokus på trivsel og økt produktivitet er det avgjørende at man har et arbeidsmiljø som fremmer helse og velvære. En viktig, men ofte undervurdert faktor, er luftkvaliteten i kontorlandskapet. Her kommer ventilasjonsfilter inn som en viktig faktor. 

Hvordan fungerer ventilasjonsfiltre på kontoret

Ventilasjonsfiltre i kontormiljøet fungerer på samme måte som i andre bygninger, de renser luften som sirkulerer gjennom ventilasjonssystemet. Disse filtrene fanger opp partikler som støv, pollen, dyrehår, muggsporer og andre forurensninger, og forhindrer dette i å sirkulere i luften vi puster inn. 

Fordeler med ventilasjonsfilter i kontorlandskap

1. Bedre luftkvalitet: et av de mest åpenbare fordelene med gode ventilasjonsfilter er bedre luftkvalitet. Ved å fjerne partikler og allergener fra luften, skaper filtrene et renere og mer helsefremmende arbeidsmiljø. Dette kan redusere risikoen for luftveisproblemer, allergiske reaksjoner og andre helseplager hos de ansatte.

       2. Økt produktivitet: Studier har vist at god luftkvalitet kan ha en direkte innvirkning på ansattes produktivitet. Ren luft kan bidra til å redusere tretthet og øke konsentrasjon og fokus. Dette fører til høyere effektivitet og bedre arbeidsprestasjoner.

           3. Redusert sykefravær: Et sunt arbeidsmiljø, inkludert ren luft, kan bidra til å redusere sykefraværet blant de ansatte. Ved å filtrer ut potensielle skadelige partikler og allergener i luften, kan ventilasjonsfiltre bidra til å forebygge luftveisinfeksjoner og andre sykdommer som spres gjennom luften.

           4. Beskyttelse av utstyr: Ventilasjonsfilter kan også bidra til å beskytte sensitive elektroniske enheter og annet utstyr på kontoret. Ved å fjerne støv og andre partikler fra luften, reduserer dette risikoen for skade eller feilfunksjon og elektronisk utstyr. 

Vedlikeholde og oppgradering

For å maksimere fordelene med ventilasjonsfiltre i kontorlandskap, er det viktig å sørge for regelmessig vedlikehold. Dette bør inkludere:

         Regelmessig inspeksjon: Filtrene bør inspiseres jevnlig for å sikre at de fungerer effektivt og ikke har blitt tett av partikler.

          Rengjøring eller utskiftning: Filtrene bør rengjøres eller byttes ut i henhold til produsentens anbefalinger for å opprettholde god luftstrøm og filtreringseffektivitet.

      Oppgradering til høykvalitetsfilter: Ved behov bør kontorer vurdere å oppgradere til høykvalitetesfiltre som tilbyr bedre filtreringsegenskaper og lengre levetid. 

Vi har et stort utvalg av ventilasjonsfilter til kontorlandskap

 

Vi lagerfører ventilasjonsfilter i alle størrelser og har kort leveringstid. Vi leverer ikke selve aggregatene, men har gunstige priser på filtrene, og utfører også service ved bytte av filtrene ved behov.

Kom i kontakt med vår serviceavdeling her

Våre ventilasjonsfilter:

 

  • Imøtekommer alle krav til innemiljø og energibruk
  • Kan også behandle lukt og gass ved hjelp av aktivt kull
  • Passer alle HVAC-anlegg
  • Filtrene vi leverer er autorisert i Eurovent i henhold til ISO 16890 standard, en nøytral instans som har utviklet sertifiseringsprogram innen ventilasjonsfilter

 

Har du spørsmål kan du ta kontakt med vår salgsansvarlig på ventilasjonsfilter

Jan Kristiansen à Kom i kontakt med han her

Dele denne :

Ikke nøl med å kontakte oss

​Ta gjerne kontakt på 70 27 36 80 eller på post@filtra.no, slik at vi kan gi deg et forslag til løsning eller et konkurransedyktig tilbud på de produkter som er av interesse.