Vedlikehold av UV-anlegg

UV-anlegg

Vedlikehold av UV-anlegg

Et UV-anlegg benytter ultrafiolett stråling for å desinfisere vann, og er en pålitelig og miljøvennlig metode for å sikre at vannet vi drikker og bruker i vårt daglige liv er sikkert. For å opprettholde en optimal ytelse til et UV-anlegg er regelmessig vedlikeholde viktig. Dette sikrer effektiv desinfeksjon og forlenger levetiden på utstyret. I denne artikkelen vil vi skrive litt om de viktigste punktene man kan gjøre for å vedlikeholde UV-anlegget.

Vedlikehold av UV-anlegg er avgjørende for å opprettholde effektiv og beskyttende vannrensing. Regelmessig inspeksjon, rengjøring, kalibrering og bytte av UV lamper og reservedeler er viktig for å sikre at anlegget fungerer optimalt. Med nøyaktig dokumentasjon og riktig opplæring av personell er viktige element for å sikre at UV-anlegget fungere som det skal til enhver tid. Med riktig vedlikehold kan UV-anlegg levere trygt og rent vann i mange år!.

Rutinemessig inspeksjon og rengjøring

Regelmessig kontroll av UV-anlegget er avgjørende for å oppdage eventuelle problemer som kan oppstå. Følgende trinn bør inkluderes i rutinemessig vedlikehold:

 

         1. Sjekk UV-lampens tilstand: UV-lampen er hjertet av UV-anlegget. Sjekk derfor regelmessig lampens tidsbruk og bytt lampen når anbefalt tidsbruk er oppnådd. 
 

          2. Rengjør kvartsglass: UV-lampen er omgitt av et kvartsglass for å beskutte lampen mot vann og forurensninger. Sørg alltid for at kvartsgasset er rent og uten avleiring, da smuss og kalkavleiringer kan redusere UV-strålene sin effekt.

         3. Kontroller pakninger og tetninger: Sjekk tetninger og pakninger for eventuelle lekkasjer. Hvis du ser tegn til lekkasje, bør dette byttes ut umiddelbart for å opprettholde trykket og forhindre vannsig. 

Kalibrering og kontroll

Et UV-anlegg kan kreve periodisk kalibrering og justering for å sikre riktig drift.
Dette inkluderer:

         1.    Kontroll av UV-intensitet: Mål UV-intensiteten ved utløpet av anlegget med jevne mellomrom for å være sikker på at strålingen er innenfor produsentens spesifikasjoner. Eventuelle avvik bør utbedres.

2.       Kontroll av strømningshastighet: Sjekk at vannstrømmen gjennom anlegget samsvarer med produsentens anbefalte verdier. For høy strømningshastighet kan påvirke desinfeksjonseffektiviteten negativt. Kontakt oss her dersom du er usikker på ditt SITA UV-anleggs anbefalinger.

Bytte av UV lamper

UV-lampene har en begrenset levetid, vanligvis mellom 9-12 måneder avhengig av produsent. Når lampen nærmer seg slutten av levetiden, bør den byttes ut selv om den fremdeles lyser. Å bytte lampe i tide er viktig for å opprettholde effektiv desinfeksjon. 

Opplæring og dokumentasjon

Det er viktig å sørge for at de som er ansvarlige for vedlikehold
av UV-anlegget har riktig opplæring og forståelse av utstyret. Vi utfører service på UV-anlegg for mange av våre kunder, les mer om vårt servicetilbud her. 

 

God dokumentasjon over vedlikeholds historikk er også viktig, som for eksempel datoer for lampeskift, justeringer, inspeksjoner og eventuelle problemer som oppstår. Dette bidrar til å forutsi vedlikeholdsbehovet til ditt UV-anlegg og gir en oversikt over anleggets generelle ytelse.  

 Vi har agentur på SITA sine UV-anlegg i Norge, og har over 16 års erfaring med UV-desinfeksjon av vann.  

Har du spørsmål om UV-anlegg eller
trenger service på ditt anlegg?

Dele denne :

Ikke nøl med å kontakte oss

​Ta gjerne kontakt på 70 27 36 80 eller på post@filtra.no, slik at vi kan gi deg et forslag til løsning eller et konkurransedyktig tilbud på de produkter som er av interesse.