Service

Filtra utøver service, vedlikehold og ettersyn på egne UV-anlegg (SITA) og anlegg levert fra andre produsenter. Vi har mange års erfaring og har opparbeidet oss kunnskap og erfaring på de aller fleste typer UV-anlegg som er installert i Norge. Det er strenge krav knyttet til å drifte UV-anlegg, og vi utfører alt vårt arbeid i henhold til disse myndighetskravene.

Kontakt oss gjerne for serviceavtale.