Filox

Problemer med rustflekker og vond lukt?

Filox er et meget egnet filtermedia for fjerning av jern, mangan og hydrogensulfid (H2S). Den aktive ingrediensen i Filox er mangandioksid (75%-85%), som fungerer som en katalysator for å bruke oksygenet i vannet til å oksidere mineraler og gasser. Filteret benytter lufttilsettingsteknologi , og på denne måten oksideres mineralene for å omdanne de til partikkelform som fanges opp av Filox mediet. Det uønskede materialet fjernes deretter under tilbakespyling.

Vi i Filtra bruker «Evolve Plus – Air Filox» filteret til denne prosessen. Denne uniten består av en tank som fylles med sand i bunn, deretter Filox og med en ventiltopp som vist under. Uniten er programmerbar og renser seg på satt (ønsket) tidspunkt.