Free cookie consent management tool by TermsFeed

Adsorpsjon

I vannrensing kan vi bruke ulike metoder som både absorberer og adsorberer giftstoffer eller andre forurensinger.

Absorpsjon er prosessen der en væske oppløses av en væske eller et fast stoff. Ved adsorpsjon fester atomer, ioner eller molekyler seg fra et stoff seg til en overflate av adsorbenten og kan dermed lett fjernes. 

Et eksempel på begge prosessene er bruk av aktivt kull. Evnen som aktivt kull har til å tiltrekke seg og holde på uønskede materialer (absorbsjon) er basert på et stort antall porer. Kullpartiklene utgjør et stort overflateareal som fargede molekyler kan feste seg til (adsorpsjon). Når mediet (aktivt kull) er mettet av forskjellige stoffer, absorbert og adsorbert på innsiden og utsiden, er det ikke lenger effektivt og må byttes ut.

Dette gjøres ved enten å la vannet renne gjennom et filter med aktivt kull, eller gjennom et filter med en spesiell type adsorpsjons-resin. Med adsorpsjons-resin kan en i kombinasjon med saltlake (osmotisk sjokk) tilbakespyle filteret. Det uønskede materialet blir dermed skylt ut til avløp.