Reduksjon Equivalent Dose

HVA ER FOSKJELLEN PÅ RED DOSE (RED= Reduksjon Equivalent Dose) OG UV INTENSITET?

Kort fortalt er det to måter å oppgi effekt på.


UV-DOSE (RED) blir målt i millijoules pr. cm2 (mJ/cm2)

UV INTENSITET blir målt i milliwatt pr. cm2 (mW/cm2)

VALIDERT RED DOSE brukes for validerte UV-systemer som har gjennomgått uavhengige, tredjeparts biodosimetrisk-testing. Testingen bruker levende surrogatmikroorganismer f.eks. MS2 og T1 for å fysisk teste og fastslå reaktorytelsen i den «virkelige verden». Validerte RED-doser vil gjennom laboratorie tester ta hensyn til UV-kammerdesign, hydraulisk strømningseffektivitet, lampeplassering og intensitetssoner for å garantere ytelsen til et UV-system for å oppnå bakteriell log reduksjon av mikroorganismer, f.eks. en 40 RED vil oppnå 99,99 % reduksjon. Sikkerhetsfaktorer som aldring av lamper og kvarts-begroingsfaktorer er også inkludert i UV-doseligningen for å gi en konservativ og garantert ytelse.

UV INTENISTET måler strålingen/ mengden av UV energi som blir lyst gjennom vannet som skal behandles, multiplisert med tiden vannet blir eksponert av denne UV strålingen eller energien som da gjennomstråler vannet. 

RED eller UV dose (ikke validert) blir teoretisk kalkulert med hensyn på følgende:

UV Transmisjon (UVT – i %) – ved 1 cm eller 5 cm

UV Intensitet (I), målt i milliwatt pr. cm2 (mW/cm2)

Eksponeringstid (t – i sekunder) – tiden vannet blir bestrålt

Sammenhengen mellom disse parameterne kan teoretisk bli uttrykt i følgende ligning:

(I/UVT) x t = RED

RED er ikke tillatt å bruke i egen markedsføring uten 3. parts godkjenning, men kan teoretisk beregnes og sammenlignes mot UV intensitet ved å bruke denne formelen.

ET NVI GODKJENT ANLEGG MED EN GITT UV INTENSITET HAR PARAMETRE INNENFOR DE SAMME VERDIENE SOM RED GIR UTTRYKK FOR.

Hva man velger å oppgi, er opp til hva leverandør velger å bruke. I praksis gir det samme måloppnåelse.

Vi mener det er en trygghet for våre kunder at vi har langtidstestet SITA sine anlegg i en praktisk langtidstesting under norske forhold gjennom 3. part (NIVA). Vannet er sjeldent stabilt og vi kan ha forhold i vannet der UVT i en kort periode over mange måneder kan ha noen sekunder med dårlige verdier. En praktisk langtidstest ivaretar sikkerheten mot at UV Intensitet er kalkulert riktig.