Noen av de vanligste årsakene til dårlig kvalitet på drikkevann

Drikkevann

Noen av de vanligste årsakene til dårlig kvalitet på drikkevann

I Norge har vi enorme vannressurser og tilgang til verdens beste drikkevann, men mange opplever likevel utfordringer knyttet til vannkvaliteten. Nedenfor forklarer vi noen av de mest vanlige utfordringene med vannet vi har i springen.

Her er det vanligste utfordringene med drikkevannet i Norge, og effektive løsninger for forbedring av ditt drikkevann. 


1. Hardt vann (kalk): 

En utbredt utfordring i Norge er det vi kaller for hard vann. Dette er vann som inneholder høye nivåer av kalsium og magnesium. Dette kan føre til kalkavleiring i rør, apparater og varmtvannsberedere, noe som vil påvirke levetiden til disse installasjonene. En løsning for dette er bruken av avherdingsfilter eller vannmykneranlegg/softner som reduserer mineralinnholdet og beskytter husholdningsapparatene. 

 

2. Jern og Mangan

I noen områder i Norge kan brønnvann ha høye nivåer av jern og mangan, noe som gir vannet uønsket farge og lukt. En løsning på dette er å ta i bruk filtreringssystemer med aktivert kull eller oksydasjonsfiltre, som vil fjerne disse metallene og forbedre vannkvaliteten.

 

 3. Bakteriell kontaminasjon

Selv om vannkildene i Norge generelt er rene, kan bakteriell forurensning oppstå, spesielt brønnvannsystemer. UV-desinfeksjonsanlegg eller klorering er effektive metoder for å drepe bakterier og sikre at vannet er trygt å drikke. 

 

4. Nitratforurensing

Nitrater fra landbruk og gjødsel kan forurense drikkevannskilder, spesielt i landlige områder. Bruken av ionebytte-filter eller nitratfilter kan bidra til å redusere nivåene av nitrater og sikre at vannet oppfyller helsestandardene.

 

 5. Surhet i vannet

I noen områder i Norge kan man oppleve surt vann på grunn av naturlige geologiske forhold. dette kan føre til korrosjon i rørledninger. Bruken av kalknøytraliseringsfilter eller alkaliske justeringsmidler bidrar til å nøytralisere surheten og beskytter vannledningene. 

 

6. Klorlukt og -smak

I byer og tettbygde strøk brukes ofte klor som desinfeksjonsmiddel av drikkevannet. Dette kan føre til uønsket lukt og farge på vannet. Aktivert kullfiltre eller klorfjerningssystemer bidrar til å
forbedre vannets estetiske egenskaper. 

 

7. Hydrogensulfid

Et annet problem vi ofte løser er borebrønner som inneholder hydrogensulfid (H2S). Det kan lukte av råtne egg og denne gassen kan være helseskadelig i større konsentrasjoner. Den finnes i jernholdig fjell og følger vannet opp til brukeren. Vår Evolve Air Filox har et komprimert lag av luft som fanger H2S og samtidig gjør at oppløst jern klumper seg og fanges i filteret. Resultatet er at gulaktig vann blir blankt og luktfritt gjennom en kjemikaliefri løsning som lett lar seg plassere
på inntak i privatboliger eller brønnhus.

 

 

Vi i Filtra leverer løsninger for alle typer vannutfrodringer

For å håndtere disse vannproblemene er det avgjørende at man tar i bruk skreddersydde vannrenseanlegg basert på vannprøver. Vi anbefaler at man regelmessig tester vannet og tilpasser vannbehandlingsløsningene etter behov for å være sikker på at man har vedvarende rent og trygt vann. 

Vi har levert løsninger til eneboliger/hytter eller større private/kommunale vannverk. Vi hjelper deg med å finne riktig løsning. Filtra vil komme med en anbefaling om hva som er best å bruke ut i
fra behov.  Du får da vår funksjonsgaranti med på kjøpet! 

 

Vi tilbyr egen «filtrapris» på vannprøve hos vår samarbeidspartner Nemco Norlab avd. Molde. 

Les mer om vannprøve her 

 

Våre rådgivere hjelper deg med å finne riktig løsning tilpasset dine vannutfordringer. 

Dele denne :

Ikke nøl med å kontakte oss

​Ta gjerne kontakt på 70 27 36 80 eller på post@filtra.no, slik at vi kan gi deg et forslag til løsning eller et konkurransedyktig tilbud på de produkter som er av interesse.