Hva er UV-desinfisering? – Bruk av UV-lys for rensing av vann

UV-anlegg

Hva er UV-desinfisering? – Bruk av UV-lys for rensing av vann

 

Vannrensing er en avgjørende prosess for å sikre at vannet man drikker og bruker i det daglige er trygt og fritt for skadelige mikroorganismer. En av de mest effektive og miljøvennlige metodene for vannrensing er bruk av UV-desinfisering. UV, eller utlraviolet stråling, er svært effektivt for å eliminere patogene mikroorganismer i vann, og benyttes for rensing av drikkevann, akvarier og svømmebassenger.

Hvordan fungerer et UV-anlegg?

UV-anlegg fungerer ved at man benytter ultraviolet stråling i området mellom 200-300 nanometer (nm) for å desinfisere vann. Denne strålingen har nok energi til å ødelegge DNA og RNA i mikroorganismer, som for eksempel bakterier, virus og protozoner, og dermed forhindrer dem i å formere seg. Når vannet passerer gjennom en UV-lampe i UV-anlegget, blir mikroorganismen eksponert for UV-lys, og deres generiske materiale blir skadet, og gjør dem inaktive og ufarlige. 

Hvilke fordeler er det med et UV-anlegg:

1.     Effektiv desinfeksjon – UV-anlegg er svært effektive for å eliminere et bredt spekter av mikroorganismer, inkludert de som er resistente mot klor og andre kjemiske desinfeksjonsmidler.

2.     Miljøvennlig – UV-anlegg krever ikke bruk av kjemikalier, og det produserer heller ingen restprodukt som kan forurense miljøet. Dette gjør det til et bærekraftig alternativ for vannrensing.

3.     Rask behandling – UV-desinfeksjon skjer umiddelbart, og det er ingen behov for lagringstanker eller ventetid som med for eksempel klorbehandling.

4.     Sikkert og enkelt – UV-anlegg er en sikker metode som ikke påvirker hverken smak, lukt eller kjemisk sammensetninger i vannet. De er også ofte enkle å vedlikeholde og krever
minimalt med tilsyn (Dette kommer an på anlegg og kapasitet).

5.      Flere bruksområder – UV-anlegg kan benyttes i en rekke applikasjoner, dette inkluderer drikkevannsforsyning, avløpsvannbehandling, mat- og drikkeproduksjon, svømmebasseng, akvakultur og mye mer. 

Hovedleverandør AV S.I.T.A UV i Norge

Bilde: UV-Installasjon S.I.T.A UV, dette er 2 x UV 200 IT er nettopp overlevert til et kommunalt vassverk og optimaliserer vannkvalitet og driftskontroll med trygt drikkevann for abonnentene i denne kommunen.

Vi har over 16 års erfaring med rensing av luft og vann, og er hovedleverandør av S.I.T.A sine anlegg i Norge. 

Fordeler ved å velge UV-anlegg fra SITA:

 – UV-anlegg kan leveres i alle størrelser

– SITA sine UV anlegg er anerkjent for funksjonell design og høy kvalitet.

– Vi tilpasser for alle behov

– En rekke tilleggsfunksjoner kan bygges inn

– Effektregulering/lamperegulering benyttes for å tilpasse lampestyrken slik at dosen er sikker ut fra en kalkulasjon mellom flow og vanntransmisjon. 

Kapasitet bestemmes av vanngjennomstrømning og transmisjon, det vil si vannets evne til å bli bestrålt. Størrelse på anlegget, lampestyrke og flow blir tilpasset bruksområdet.

Selv om UV-anlegg er en svært effektiv metode for rensing av vann, har det noen begrensinger. UV-stråling kan ikke gjerne partikler, kjemisk forurensninger eller tungmetall fra vannet. Derfor må man ofte benytte seg av andre rensemetoder som filtrering i sammen med et UV-anlegg. Våre rådgivere jobber med mange ulike kundecaser hver dag, og hjelper deg med løsninger som er tilpasset ditt behov og dine vannutfordringer!

Det viktigste man gjør før valg av hvilke renseanlegg man skal ha, er at man foretar en vannanalyse. Ut fra resultatet på vannanalysen kan våre rådgivere anbefale hvilke parametere som er viktigst for deg og ditt vann. Vi har avtale med Nemco Norlab i Molde, dersom du benytter «Filtrapris» får du en rabattert pris på vannprøve.

 

Les mer om hvordan du kan ta vannprøve her 

 

Dele denne :

Ikke nøl med å kontakte oss

​Ta gjerne kontakt på 70 27 36 80 eller på post@filtra.no, slik at vi kan gi deg et forslag til løsning eller et konkurransedyktig tilbud på de produkter som er av interesse.