Sertifisering ventilasjonsfilter 

Vi leverer ventilasjonsfilter som er sertifisert i Eurovent, en uavhengig tredjepart for sertfiseringer. Ventilasjonsfiltrene testes i henhold til ISO16890. Ved å gå inn på http://www.eurovent-certification.com kan du lese mer om dette. 

Ventilasjonsfilter handler både om god kvalitet, støvholdighet og energiøkonomi. Ventilasjon skal sørge for godt luftskifte og det er knyttet ulike funksjonskrav til filtrene. Vi leverer alle typer ventilasjonsfilter. Vi er nå inne i en overgang med introduksjon av NanoWave-filter. Dette syntet-mediet konkurrerer med glassfibermediet på energiklasse og ikke minst er det best på støvholdighet. 

Ta kontakt med oss dersom du vil vite mer om våre ventilasjonsfilter.