Sertifisering ventilasjonsfilter 

Vi leverer ventilasjonsfilter som er sertifisert i Eurovent, en uavhengig tredjepart for sertfiseringer. Ventilasjonsfiltrene testes i henhold til ISO16890. Ved å gå inn på http://www.eurovent-certification.com kan du lese mer om dette. 

Ventilasjonsfilter handler både om god kvalitet, støvkapasitet og energiøkonomi. Ventilasjonsfilter skal sørge for ren luft som er trygt å puste i. Filtra leverer alle typer ventilasjonsfilter og våre leverandører er av de fremste i Europeisk sammenheng når det er snakk om utvikling av kvaliteter som holder de høyeste standardene i markedet. Glassfiber har lenge vert dominerende i markedet og vi leverer i dag disse i de filterklassene som markedet krever, i tillegg til Syntetiske kvaliteter som gjennom bruk av nanoteknologi i filterduken også kan leveres i standard A++