Om oss

Filtra tar Corona epidemien på alvor.

Som leverandør til ulike samfunnskritiske funksjoner har vi gjennomført tiltak for å opprettholde driften av Filtra så godt det lar seg gjøre.

https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/til_vannverkseiere_og_leverandorer_til_disse_om_koronavirus.38041

Vi krever at alle våre ansatte både i jobbsammenheng og privat i størst mulig grad unngår kontakt med andre. Vi har gjennomført retningslinjer hvor hyppig håndvask og bruk av hansker gjennomføres som rutine. Ved behov skal bruk av heldekkende beskyttelse og desinfeksjon av utstyr blir gjennomført.

Ved oppdrag og nødvendig møter ute skal man holde avstand til andre. Service gjennomført ute hos kunder skal i størst mulig grad gjennomføres uten direkte fysisk kontakt med kunde. Servicebil skal rengjøres og desinfiseres før ny service blir tatt.

Vi har også lagt til rette for hjemmekontor for de av våre ansatte som har mulighet for dette.

 

 

Filtra as leverer produktløsninger til et marked som ønsker ren luft og rent vann. 
Vi leverer produkter og tjenester innen vannbehandling, filtrering, ventilasjon, drikkevannskjølere, UV desinfisering og aktivt kull.
  
I felleskap med våre leverandører leverer vi kompetanse og faglig profesjonalitet med fokus på fremtidsrettede løsninger som dekker de fleste behov innenfor luft -og vannbehandling. Vi leverer både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom effektiv og kontinuerlig søking etter riktige løsninger, kontinuerlig oppfølging av leverandør- og kundemarked er vår målsetning å bli en av de ledende leverandørene innen fagområdet vann og luft.

Vi er kvalifisert leverandør i Sellicha. Sellicha er et leverandørregister og et kvalifiseringssystem som brukes av den nordiske energibransjen til å  administrere leverandørinformasjon og risiko i leverandørkjeden og til effektive innkjøp i tråd med EUs regelverk.  Vi jobber i henhold til  ISO 9001. Dette sikrer våre rutiner og oppfyller de krav til kvalitet som våre kunder forventer.

​Ta kontakt, slik at vi kan gi deg et forslag til løsning eller et konkurransedyktig tilbud på de produkter som er av interesse.