Nyheter

Ungt Entrepenørskap - Hypass videre til NM

Publisert: 15/03/19 Oppdatert: 19/08/19

Filtra as gratulerer HYPASS UB som deltok på Fylkesmessa for Ungdomsbedrifter 13. mars 2019 i Molde. HYPASS Ungdomsbedrift forsker på bruk av UV overflate-desinfisering av bagasje-bakker/kasser som brukes i sikkerhetskontroller eksempelvis på flyplasser.

De stakk av med følgende seiere og de gikk videre til NM! 
1 plass ‘’Største verdispaningspotensial’’
2 plass ‘’Innovasjonsprisen’’
2 plass ‘’Beste markedsføring’’
2 plass ‘’Beste regnskap’’
3 plass ‘’Beste forretningsplan’’
3 plass ‘’Beste samarbeid med næringslivet’’

 Vi ønsker de lykke til med NM.