Nyheter

Coronavirus

Publisert: 13/03/20 Oppdatert: 15/04/20
Vi tar Corona på alvor.

Coronaviruset sprer seg nå i stor fart i Norge og det er innført omfattende nasjonale tiltak for å redusere smitten.
Dette betyr noe for oss alle.


I Filtra har vi sammen hatt møte hvor vi har diskutert de tiltak vi ser som nødvendige. Det betyr tiltak og restriksjoner for våre ansatte, både for å hindre sykdom for oss selv og hindre eventuell spredning til andre.


Vi har videre innført restriksjoner på reise- og møtevirksomhet. Kun i helt nødvendige tilfeller er det åpnet for flyreiser. Det normale skal være bruk av bil. Videre er det bestemt at ved helt nødvendige møter og serviceoppdrag skal det på forhånd avklares med de det gjelder om eventuell smittefare og hva det betyr i praksis.


Vi ønsker selvsagt fortsatt å være tilgjengelige for våre kunder som før. Våre åpningstider er som tidligere, men vi vil i perioder ha redusert bemanning. Vi er tilgjengelige på telefon, e-post og ved behov Skype.


Når det gjelder leveringssituasjonen, bør det tas høyde for at denne kan bli utfordrende. Vi har sendt ut forespørsel til våre viktigste leverandører og tilbakemeldingene derifra går på at de ikke ser noen vanskeligheter med leveringer i den nærmeste fremtid. Noen har også tatt inn ekstra med varer for å møte situasjonen som har oppstått. Filtra har også en god lagersituasjon på varer som normalt blir omsatt i markedet. Skulle situasjonen vedvare over lang tid og situasjonen endrer seg, må vi få komme tilbake om dette blir aktuelt.


Uansett ber vi våre kunder legge inn ekstra tid for leveranser. Det er mye som kan oppstå og vi kan derfor ikke love samme hurtige leveringer som vi har til vanlig.
Ta gjerne kontakt om det skulle være spesielle varer det vil være behov for i større mengder i den nærmeste fremtid. Vi vil da sjekke dette opp og se hvilken leveringstid som kan forventes.


Med vennlig hilsen
Filtra as
Osvald Ringstad

CEO