Miljøprofil

 

Som medlem av Grønt Punkt Norge er Filtra as med på å finansiere returordningene for emballasje. Merket er et bevis på at vi som vareimportører tar ansvar for at emballasjen som følger produkter skal gjenvinnes.

Filtra as jobber i tillegg i henhold ISO14001 som er den internasjonale standarden for miljøstyring. Dette forplikter oss til å ha miljø i fokus på våre produkter for å minske negativ påvirkning av miljøet.