Produkter

Produkter » UV DESINFISERING  » Våre installasjoner

Vi leverer UV-anlegg for desinfisering av vann til ulike bransjer i hele Norge, blant annet settefiskanlegg, brønnbåter/slaktebåter, vannverk og produksjonsbedrifter. Se noen av våre installasjoner her.

Meieri instillasjon
Meieri Brønnbåt
Offshore båt - påfylling vann fra landBrønnbåtFiskeoppdrett Land
Fiskeoppdrett Land - HDPE kammer​Fiskeoppdrett LandSamarbeidende Kontrollpanel