Produkter

Produkter  » VANNBEHANDLING

Drikkevann som kommer fra godkjente vannverk og kommersielle tilbydere er underlagt krav i henhold til drikkevannsforskriften om hygieniske barrierer. Vannet kan likevel ha egenskaper som gjør at vannet bør behandles ytterligere. 

Drikkevann fra private brønner er i regelen underlagt de samme krav som offentlige og kommersielle vannverk. Man bør derfor selv ta regelmessige prøver for å sikre at kvaliteten på vannet er tilstrekkelig sikkert. Dette gjelder bakteriologisk så vel som organisk eller mineralsk innhold. Tar man analyse av jern, mangan og kalsium tidlig når brønnen er ny, kan man for eksempel forhindre at forhøyede verdier av disse mineralene kan gjøre skade på varmtvannstanker og varmeelement. Lav pH-verdi gjør at også rør og koblinger tærer. Ved riktig vannkvalitet vil man få økt levetid for rørsystemer/armaturer.

Vi kan tilby løsninger som dekker behovet for godt og renset drikkevann for alle. Vi leverer til alt fra en enkel husholdning til store enheter som dekker behovet til store vannverk og industribedrifter. Med bakgrunn i vannprøver vil vi kunne tilby riktig produkt for riktig og effektiv behandling av vannet. Filtra as er behjelpelig med vannprøver. Vi har fast avtale med et labratorie som utfører disse testene.

Dere vil finne en oversikt over grenseverdier for anbefalt vannbehandling her.
Vi takker for samarbeidet med Jan Arne Holm, Cand. Real Ernæringsbiolog, for bruk av denne oversikten.