Produkter

Produkter  » UV-ANLEGG

Filtra har godkjenninger fra Norsk Folkehelseinstitutt og Veterinærinstituttet på våre UV-anlegg fra SITA. Sikker vannkvalitet er et næringsmiddelkrav. UV sterilisering av vann er en av de enkleste og sikreste metodene for å ufarliggjøre bakterier og parasitter i vann.

Filtra kan leverer UV anlegg i alle størrelser. UV-anlegg omtales gjerne også som UV-filter. SITA`s UV-desinfiseringsanlegg er anerkjent for funksjonell design og høy kvalitet. Kapasitet bestemmes av vanngjennomstrømning og transmisjon (vannets evne til å bli gjennomlyst av UV-lys). Dette betyr at design (størrelse), lampestyrke og flow blir sett i sammenheng og tilpasset for bruker. Frem til nå har vi levert anlegg fra 5 liter i minuttet til 5000 m3/time.

Vi spesialtilpasser UV-anlegg for alle behov. En rekke tilleggsfunksjoner kan bygges inn. Vi benytter effektregulering/lamperegulering som tilpasser lampestyrken slik at dosen er sikker ut fra en kalkulasjon mellom flow og vanntransmisjon. PLS med berøringsskjerm har intern logging, mobilvarsling, programering for rengjøring av kvartsglass, fjernstyring og online overvåkning via internett og mye mer.