Produkter

Produkter  » POU-løsninger  » Sand

Sand (grus) anvendes i lukkede tilbakespylingsfilter (back flushing). Den er tilgjengelig i ulike kornstørrelser og brukes vanligvis som materiale for en optimal fordeling og hensiktsmessig filtreringhastighet. Sandfilter filtrerer i dybden og kan kan holde tilbake partikler mellom 15 til 5 mikron i størrelse. Sand som filtermedie omtales gjerne som sandfilter. Sandfilter benyttes i installasjoner offshore, større vannverk og mindre husholdninger, gårdsdrift, hyttefelt o.l

Vi tilbyr blant annet Turbidex som er et godt alternativ for mindre vannverk, hyttefelt og lignende. Ved å bruke Turbidex vil overflateareal være over 100 ganger større enn ved bruk av silicasand. Kvartsand er et godt alternativ for større anlegg. Vi selger blant annet F-chiar M 3000. Chiar-serien bruker kvartsand for bedre filtrering.