Produkter

Produkter » VANNBEHANDLING  » Nøytralisering av ph

Grunnvann fra løsmasser er oftest surt. Surt vann angriper bl.a. metall og vil forårsake korrosjon av bl.a. rør og rørdeler i drikkevannsanlegg.  De bruksmessige problemer omfatter først og fremst korrosjon, korrosivt vann er oftest surt og bløtt. Korrosjon henger sammen med surhet, kalsium, karbonat og alkalitet (vannets evne til å nøytralisere sterk syre ved en bestemt pH-verdi) i vannet. Det anses ikke helseskadelig å drikke surt vann, men eventuelle oppløste stoffer fra rør-deler og armatur, vil kunne representere en helsebetenkelighet ved langvarig bruk. Surt vann nøytraliseres ved hjelp av et nøytraliseringsfilter. Graden av avvik vil komme frem av en vannprøve. 

Surt vann behandles ved  bruk av en filtertank med filtermedie. Ved å tilføre filtermedie økes vannets pH-egenskaper og elimerer faren for korrosjon i rør og reduserer faren for ”grønn slør” i toalett, dusj, osv. I tilfeller hvor vannet også skal behandles for jern og mangan vil et nøytralt vann gi bedre resultater. Filteret tilbakespyler seg automatisk for å skylle ut fangete partikler og sedimenter. Filtermassen løser seg sakte opp for å høyne pH til nøytralt nivå.