Produkter

Produkter » VANNBEHANDLING  » Jern/ Mangan og Svovelfjerning

Jern, mangan og svovel er den hyppigst rapporterte kvalitetsulempen i grunnvann. Det er lokale geologiske forhold som avgjør om jern opptrer. En grunnleggende årsak til jern og mangan er mangel på oksygen i vannet. Når dette inntreffer vil vannet løse ut metall(ene) fra mineraler i grunnen og holde det oppløst helt til oksygen igjen tilføres f.eks. når vann tappes. Da felles de ut igjen som brune/sorte «flekker» av hydroksid.  

Jern, mangan og svovel behandles ved  bruk av en filtertank med filtermedie. Filtermedie er naturlige mineraler. Anlegget kan kjøre i lang tid før mediet må skiftes, det har god rensekapasitet og kan benyttes ved sammensatte jern/mangan/svovelforurensinger.