Produkter

Produkter  » UV-ANLEGG  » Generelt om UV behandling

HVA ER UV-C STRÅLING

UVC-stråling har forplantningshindrende effekt ved at formeringsevnen til bakterier og virus ødelegges. UV desinfisering brukes derfor til både luft- og vannrensing, samt i prosess for sterilisering av instrumenter. For effektiv desinfisering ved hjelp av UV stråling må den kunne yte en minimumsverdi av intensitet for å være i stand til å sikre en minimumsdose. UV-desinfeksjon, forutsatt korrekt intensitet, er i stand til å gi vannet en dose som er tilstrekkelig for å redusere nesten alle de vanlige mikro-organismer som finnes i vannet. 

Ved å benytte UVC-stråling unngår man bruk av kjemikalier (uten tilsetning av kjemikalier, uten smakendring) og dette skader heller ikke miljøet. Vannet behandles raskt uten stans av vanngjennomstrømningen. UV desinfisering er kompatibel med andre teknologier (filtrering, mykning, etc.) for en fullstendig behandling av vann. Man vil dessuten kunne redusere forbruk av elektrisk energi og begrense behovet for service. 

 

Vil du vite mer om dette kan du lese videre her.