Produkter

Produkter  » FILTRERING AV VANN OG ANDRE VÆSKER


Husholdningsapparater og hygieniske installasjoner kan ta skade av stoffer som det kan være for mye av i vann. Vannet kan få en uønsket smak både som resultat av hvor det kommer fra og som et resultat av behandlingen det får for å sikre den bakteriologiske kvaliteten på vannet. Vi kan tilby løsninger som dekker behovet til alt fra en enkel husholdning til store enheter som dekker behovet til store vannverk og industribedrifter.

Skal vannet brukes som drikkevann eller for teknisk bruk? (Vaskemaskin, etc.)
Hvor skal vannet brukes? Hytte, hjem eller industrielt formål ?
Hva er forbruket pr. døgn (24 timer) 
I tillegg må vi vite noe om peak/maks vanngjennomstrømning pr minutt.
Hva er vannets innhold? (jern, manganese, kalk, farge, turbiditet, vanntransmisjon)

En husholdning har et gjennomsnittlig forbruk på ca 200 liter pr. person pr døgn (1 personekvivalent).