Produkter

Produkter  » VANNBEHANDLING  » Kjemikaliedosering

Vi leverer komplett utstyr – doseringstanker, pumper og flowmeter for kjemikaliedosering. Gjennom godt samarbeid med vår leverandør i mange år har vi opparbeidet oss god kunnskap om kjemikaliedosering og hvilket utstyr som kreves. Industrielle prosesser er mer og mer avansert og gjennom stadig utvikling og forskning er det mulig å behandle vann via kjemikalier samtidig som man reduserer miljøpåvirkningen. Ved hjelp av avanserte instrumenterings- og doseringssystemer får man kontroll på alle parameter under denne prosessen.

Kjemikaliedosering er aktuelt innen flere områder til ulike formål onshore og offshore. Klordosering og sikring av vann benyttes innenfor cruise/shipping.

Gjennom dosering kan man også sikre rensing og desinfisering av drikkevann til små, mellomstore og store vannverk. Dosering benyttes for jevnlig klordosering av vann. Vår brede kompetanse og mange års erfaring innen prosessforståelse og vannbehandlingsteknologi gjør at vi kan utarbeide løsninger som dekker ethvert behov.

Dosering benyttes også for følgende installasjoner:

  • i vannverk for nødklorering
  • til kjøletårn for å hindre bakteriegroing i sirkulert vann
  • Hindre legionella utbrudd vann
  • Klordosering til svømmebasseng
  • Dosering innenfor matproduksjon
  • Dosering av kjemikalier i papirindustrien
  • Dosering av kjemikalier i rense- og vaskeanlegg
  • Dosering Air Condition