Produkter

Produkter » FILTERMEDIE  » Aktivt kull

Aktivt kull brukes blant annet i forbindelse med rensning av luft, vann og ulike typer væsker for å fjerne vond lukt eller smak.  Kull absorberer oppløste partikler i vann (humus) og er også et viktig medium i forbindelse med miljørensing. Matprodusenter bruker også aktivt kull i foredling av fiskeolje.

Avhengig av hvilken kvalitet som velges, vil aktivt kull også i stor grad fjerne tungmetaller, dioxiner og omdanne klor. 
Vi leverer aktivt kull i sekker på 20-25 kg, som BIG BAG eller i bulk (tankbil).

Aktivt kull fremstilles ved å male kullet til en nærmere spesifisert størrelse. Kullet varmes deretter opp til ca 540 C. Kullet aktiveres ved å steame kullet med en varme på min 870 C for å gjøre det aktivt. Prosessen lager et nettverk av sprekker/porer i kullet slik at overflaten blir svært stor. Denne store overflaten er årsaken til at kullet kan absorbere store mengder forskjellige molekyler. Aktivt kull absorberer ulike molekylstørelser.

Vi hjelper deg med å finne den kvaliteten du har behov for.